DEDYKOWANE SYSTEMY INFOMATYCZNE DLA FIRM

SAG.  NET

SAG.  NET

Biznes

Biznes

Serwis

Serwis

Logowanie

ID

Użytkownik

Hasło

Menu

Kontrahenci
Magazyn
Sprzedaż
Zakup
Rozrachunki
Inwentaryzacja
Słowniki
Konfiguracja
Administracja

Komunikaty

Aktualizacje

Zdalny System ewidencji i rozliczeń


                    Zadania systemu SAG

                         1. Ewidencja Sprzedaży
                         2. Ewidencja Zakupu
                         3. Ewidencja Zleceń
                         4. Ewidencja Zamówień
                         5. Gospodarka magazynowa
                         6. Rozrachunki


                    Instrukcja uruchomienia systemu

                      Rozpoczynamy od ustawienia parametów systemu
                       wypełniając pola:

                         - nazwa firmy
                         - miejscowoŚć
                         - kod pocztowy
                         - adres
                         - nr domu
                         - nip
                         - regon
                        
                       Następnie uzupełniamy dane w słownikach:

                         - Użytkowników
                         - Pracowników
                         - Sprzętu
                         - Sposobów zapłaty
                         - Rodzaje działalności
                         - Rachunki bankowe
                         - Magazyny
                         - Tabele marżowe
                         - Kody pocztowe
                         - Gminy
                         - Powiaty
                        
                       Następnie definiujemy kartoteki:

                         - Kontrahentów
                         - Artykułów
                         - Usług

przykładowy formularz zgłoszenia zlecenia

przykładowe formularze kartoteki artykułu oraz magazynu

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 
Maj 2012 A&M.  Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony optymalizowane. Webmaster: AG

agreziak@wp.pl